Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Τάση ρεύματος ή ηλεκτρική τάση ονομάζεται η διαφορά δυναμικού μεταξύ 2 σημείων. Επειδή ξεκινήσαμε αντίστροφα να αναφέρουμε πως διαφορά δυναμικού είναι η ενέργεια που χρειάζεται ένα ηλεκτρικό φορτίο ή μια μάζα για να μετακινηθεί από ένα σημείο σε κάποιο άλλο. Ορίζεται ως το πηλίκο της ενέργειας αυτής προς τη μονάδα του φορτίου ή μάζας αντίστοιχα. Δυναμικό είναι η ενέργεια που απαιτείται στο εκάστοτε σημείο που βρίσκεται το φορτίο κάθε φορά.


Η τάση συμβολίζεται με το γράμμα V και έχει μονάδα μέτρησης το 1V (1 Volt). Μπορεί να δούμε και τον συμβολισμό ΔV για τη διαφορά δυναμικού, που είναι η διαφορά δυναμικών μεταξύ 2 σημείων δηλαδή:


ΔV = V1 - V2

Για το σύστημα SI ισχύει:

V= W/A= J/(A*s)= (N*m)/(A*s)= (kg*m2)/(A*s3)= (kg*m2)/(C*s2)= (N*m)/C= J/Cόπου J (Joule) μονάδα ενέργειας και C (Coulomb) μονάδα φορτίου

Την τάση μεταξύ 2 σημείων την μετράμε με το βολτόμετρο.