Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΦΟΡΤΙΟ - ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ


Το ηλεκτρικό "φορτίο" είναι το βασικό στοιχείο της ύλης, του οποίου η κίνηση έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη του ρεύματος κι όλων των χαρακτηριστικών που απασχολούν την επιστήμη της ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής. Σε αυτό το άρθρο θέλω να κάνω αισθητή την παρουσία του ηλεκτρικού φορτίου, γιατί οι περισσότεροι ασχολούμαστε με σύνθετες διαδικασίες ενώ άτομα που θέλουν να μυηθούν στον τεχνολογικό τομέα έχουν άγνοια του στοιχείου αυτού.

Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε είναι η ύπαρξη θετικών και αρνητικών φορτίων q(+) q(-). Το q ή Q συμβολίζει το φορτίο. Πολύ σημαντικός είναι ο νόμος Coulomb που αναφέρει πως ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ελεύθερο φορτίο Q, ασκεί δύναμη F σε άλλο φορτίο q που βρίσκεται σε απόσταση r από το πρώτο φορτίο Q. Αυτή είναι η ιδιότητα του ηλεκτρισμού και η σχέση εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο:
όπου 
η ηλεκτρική διαπερατότητα του κενού και ισούται με ε0=8,854*10-12A2S/Nm2