Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΠΥΚΝΩΤΗΣ - ΧΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Ο πυκνωτής C είναι το άλλο παθητικό στοιχείο μαζί με το πηνίο. Λειτουργεί ως συσσωρευτής αφού αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και μπορεί όπως μια πηγή τάσης (μπαταρία) να τροφοδοτήσει ένα κύκλωμα μέχρι να αδειάσει. Στην ουσία είναι 2 αγώγιμες πλάκες (οπλισμοί) που μεταξύ τους παρεμβάλλεται στρώμα μονωτικού υλικού(διηλεκτρικό). Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

- Η σχέση έντασης - τάσης δίνεται από τον παρακάτω τύπο


i = C(dv/dt)
   όπου C η χωρητικότητα του πυκνωτή.


- Μονάδα μέτρησης είναι το F (Farad)
- στο συνεχές ρεύμα DC λειτουργεί σαν ανοιχτό κύκλωμα, αποθηκεύει όση ενέργεια μπορεί κατά τη διάρκεια τροφοδότησης και σε κάποιο σημείο σταματάει εφόσον έχει γεμίσει. Οπότε σταματάει και η ροή ρεύματος
- στο εναλλασσόμενο ρεύμα AC έχει σύνθετη αντίσταση